• Vi har smarta lösningar för paketering av ensilage och sopor.
    Vi har smarta lösningar för paketering av ensilage och sopor.
Tömning av last

Tjänster

Vi kan erbjuda att gör din åkermark stenplockningsfri, dvs slå sönder all sten till grus från 0-70 mm. Det innebär att vi inte tar bort stenen och därmed inte sänker åkermarken. Stenen finns kvar i jorden och bevarar fukt och värme, men är tillräckligt liten för att slitaget på maskinerna ska minimeras. Det optimala sättet att uppgradera din steniga åker till förstklassig åkermark.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med att renovera upp grusvägar som blivit sönder körda. Få en homogen och hållbar körbana.

Gör ditt eget kraftfoder på gården. Vi utvecklar hela tiden maskiner för att optimera krossning av spannmål, ärtor, majs mm. Vi kan både krossa löst och packa i tub. I dagsläget har vi en kapacitet på 30-60 ton/tim beroende på vattenhalt. Normalt tillsätter vi propionsyra när vi packar spannmålen i tub (9 fot).

Vi kan hjälpa till med hela majs- och vallkedjan. Slåtter, räfsning, hackning och transport. Hackning görs idag med en självgående John Deere hack med pickup och 8 radigt majsbord. Vi erbjuder även CCM-hackning med reparbord. Med våra moderna traktorer och vagnar löser vi transporterna.

Vår moderna paketerings- och lagringsmetod innebär att ensilaget packas i långa plasttuber, direkt på lagringsplatsen. Tubernas diameter väljs till antingen 2.70 meter eller 3.30 meter. Valfri längd upp till 150 meter är möjlig. De kan till och med svängas i önskad form.

Varje löpmeter motsvarar 8-9 rundbalar.   De viktigaste fördelarna med metoden är: Lagringsutrymmet minskar då plasttuberna kan läggas tätt intill varandra och inga onödiga hålrum mellan balar finns. Fler kilo per kvadratmeter alltså! Åtgången av förpackningsplast minskar drastiskt, vilket är bra för miljön.

Kapaciteten är väsentligt högre än vid traditionella metoder. Paketering och lagring görs därmed betydligt snabbare. Ökad lönsamhet i er verksamhet. Tidigare har metoden mest använts inom lantbruket för paketering och lagring av bl a ensilage, vall och spannmål.

En kraftigt ökad efterfrågan märks nu från sophanteringsindustrin och bioenergibranschen. Vi har redan uppdrag från kommunala bolag inom energi- och avfallshantering. Sopor, biogas och avfallskompostering är några av tillämpningsområdena.Vi vinner i längden!

Detta händer hos JCEL

Stenfräsning

Stenplockningsfri åkermark och renovering av grusvägar.

Läs mer om Stenfräsning

Paketering

Moderna metoder för paketering och lagring.

Läs mer om Paketering
Hemsida från Internetavdelningen | Cookies