Våra tjänster ger dig tid för annat.

På de här sidorna berättar vi om våra tjänster, stenfräsning av åkrar och vägar, spannmålskrossning, hackning av bla gräs och majs, tubläggning av olika material tex ensilage, biobränsle och sopor.

Flera kommuner och lantbruk runt om i Sverige har redan insett fördelarna med våra tjänster. Vi hjälper gärna till igen och igen!

Välkomna till JCEL!

  • Gör dina åkrar stenplockningsfria ner till 25 cm djup. Stenen finns kvar med alla dess fördelar fast i mindre format, kan fås mellan 4-7 cm.
  • Renovera din gamla grusväg till en ny hållbar grusväg.
  • Krossa och lagra din spannmål på ett ekonomiskt och enkelt sätt.
  • Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av kedjan av vall- och majsskörd.
  • Packetering av plasttuberna innebär att de kan läggas tätt intill varandra och inga onödiga hålrum mellan balar finns.
  • Kapaciteten är väsentligt högre än vid traditionella metoder.
    Paketering och lagring görs därmed betydligt snabbare.
  • Allt detta innebär till slut en sak: Ökad lönsamhet i er verksamhet.

Detta händer hos JCEL

Många lantbrukare ser fördelen med en snabb fungerande vallkedja. JCEL kan erbjuda hela kedjan från slåtter till packning i tub.

Läs mer om JCEL ett företag i utveckling.

JCEL gör din åkermark bättre och lönsammare tackvare stenplockningsfria jordar.

Läs mer om Stenfräsning

Vi hjälper dig med krossning och lagring av spannmål på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Ett erbjudande du har svårt att motstå.

Läs mer om Spannmålshantering
Error validating application. Application has been deleted.
Följ oss på facebook
Hemsida från Internetavdelningen | Cookies